BIRŠTONO MENO MOKYKLA

MUZIKINIS SKYRIUS

Čia vaikai mokomi muzikuoti šiais instrumentais: fortepijonu, smuiku, gitara, saksofonu, mušamaisiais instrumentais bei dainuoti
ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA
Į ankstyvojo ugdymo grupę vaikai priimami nuo 4 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vyksta dailės ir muzikos pamokėlės. Vėliau jie gali mokytis groti pasirinktais instrumentais ar dainuoti.
PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA

Pagrindinis ugdymas trunka ketverius metus ir skirtas 11-16 metų mokiniams, baigusiems pradinio ugdymo programą. Programos tikslas tobulinti mokinių grojimo pasirinktais instrumentais įgūdžius, sistemingai plėsti teorines muzikos žinias (solfedžio), bei sutekti bendrąsias (ansamblio, antro instrumento, choro ,muzikos istorijos) ir dalykines muzikines kompetencijas. Šią programą baigusiems mokiniams išduodamas LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO
PROGRAMA
Pradinis ugdymas trunka ketverius metus ir skirtas 7-11 metų mokiniams. Programos tikslas –suteikti mokiniui pradinius muzikavimo pasirinktu instrumentu grojimo įgūdžius, teorines muzikos žinias (solfedžio), bendrąsias (ansamblio, antro instrumento, choro) ir dalykines muzikines kompetencijas.
MĖGĖJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA
Ši programa yra 2 metų apimties, skirta suaugusiems, norintiems papildyti savo išsilavinimą muzikinėmis žiniomis ir gebėjimais.
IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA
Ši programa yra 2 metų apimties, siūloma mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir suteikia galimybę toliau gilinti muzikavimo įgūdžius.
MOKYTOJAI
MOKYTOJA METODININKĖ
Olga Zubavičienė
Solfedžio
Fortepijonas
VYR. MOKYTOJAS
Kęstutis Didvalis
Mušamieji
MOKYTOJA METODININKĖ
Dalia Laimutė
Jegelevičienė
Fortepijonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Renata Bivainienė
Fortepijonas
MOKYTOJAS EKSPERTAS
Mindaugas Bivainis
Saksofonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Reda Černiauskienė
Dainavimas
MOKYTOJA
Rasa Biliuvienė
Dainavimas
MOKYTOJA
Islanda Kaušiūtė
Akordeonas
VYR. MOKYTOJA
Eglė Kiškienė
Fortepijonas
MOKYTOJA METODININKĖ
Inga Raginienė
Gitara
MOKYTOJA METODININKĖ
Danguolė Kolpakovienė
Smuikas
KONCERTMEISTERĖ
Oksana Kovalenko
DERINTOJAS
Valeriy Sogachev
VYR. MOKYTOJA
Angelina Šližienė
Smuikas, papildomas fortepijonas
VYR. MOKYTOJA
Viktorija Karžinauskienė
Muzikos istorija, papildomas fortepijonas.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA