BIRŠTONO MENO MOKYKLA

ADMINISTRACIJA
DIREKTORĖ
Rasa Norvilienė
DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI
Olga Zubavičienė
RAŠTVEDĖ
Dalia Žitkuvienė
VYR. BUHALTERĖ
Laimutė Slavinskienė
ŪKVEDYS
Albertas Gaidys
KITAS PERSONALAS
DERINTOJAS
Valeriy Sogachev
BUDĖTOJA
Dženeta Bendaravičienė
VALYTOJA
Vilija Milašauskienė

KONTAKTINĖ INFORMACIJA